Jaarkalender

Dit is de jaarkalender voor OBS Hannie Schaft voor het schooljaar 2017 2018.
Wij hebben zoveel mogelijk activiteiten die we al gepland hebben opgenomen. Zo kunt u rekening houden
met vakanties, studiedagen en andere dagen waarop er iets speciaals is op school.
Een toelichting bij een paar punten in de kalender:

Omgekeerd oudergesprek
Begin oktober heeft u de mogelijkheid om in een gesprek kennis te maken met de leerkracht van
uw kind. Wij willen dan graag van u weten hoe het met uw kind thuis gaat; hier gebruiken we een
speciale vragenlijst voor.

NSCCT
Een nieuwe toets die per klas afgenomen wordt bij leerlingen in groep 5, 6 en 7. Uit de toets komen
gegevens die we nodig hebben voor de prognose voor het Voortgezet Onderwijs. Ook kunnen we
zien of leerlingen onderpresteren op school.

Collecte Plan
Maandelijks collecteren wij in school voor de Stichting Plan. Een stichting met duurzame
armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden tot doel. Groep 7/8A
van juf Saskia draagt hier zorg voor.

Ondersteuningsteam
Om de 6 weken bespreken we met leerkrachten, zorgcoördinator, directie en specialisten,
leerlingen waar wij zorg over hebben. Natuurlijk worden de ouders hier ook voor uitgenodigd.
PETZ Jaarlijks evenement over techniek en wetenschap. Onze leerlingen van 8 mogen daar gratis naar
toe; halen en brengen met de bus.

Calamiteitendag
Iedere school moet van de Inspectie 1 dag in reserve hebben voor als de school door een
noodsituatie een extra dag gesloten wordt. Deze dag is in principe vrij. Indien we moeten sluiten
voor een calamiteit vertellen wij natuurlijk direct aan de ouders dat de school op de laatste dag
voor de vakantie toch open gaat.