Visie

De Hannie Schaftschool biedt meer dan de basis. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid of afkomst.

Focus op talentontwikkeling en cultuur

De Hannie Schaftschool maakt samen met de locatie In ’t Veld deel uit van OBS Over de Brug. Samen bieden we uitstekend basisonderwijs. Op beide locaties hebben we een profiel om méér aan de leerlingen te bieden. Op Hannie Schaft werken we met het profiel ‘talentontwikkeling en cultuur’.

Onze missie
De missie van OBS Over de Brug is het bieden van uitstekend onderwijs – in de breedste zin van het woord – dat leerlingen in staat stelt zich optimaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Op een wijze die past in de 21e eeuw, waarbij aandacht is voor het eigen maken van ‘schoolse’ basisvaardigheden én het ontwikkelen van communicatieve en sociale aspecten. Zodat jonge kinderen zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot kritische, weerbare en sociale volwassenen.

Op de Hannie Schaftschool staan leerlingen, in al hun verscheidenheid, centraal
In deze visie zijn de vijf pijlers van Zaan Primair (ons schoolbestuur) uitgewerkt in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

  1. Zaan Primair in de samenleving
  2. Onderwijs en opvoeding bij Zaan Primair
  3. Elk kind doet mee bij Zaan Primair
  4. Ouders bij Zaan Primair
  5. Organisatieontwikkeling van Zaan Primair