Obs Hannie Schaft is een Integraal Kindcentrum (IKC)

Onze voor- en naschoolse opvang is op school goed geregeld. Als u vanwege werk of studie opvang nodig heeft, kunt u uw kind inschrijven bij onze kinderopvangpartner Babino. 

Onze voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats op locatie Hannie Schaft. De kinderen worden na schooltijd door Babino van school gehaald. U kunt uw kind aan het eind van de dag ophalen bij de naschoolse opvang op OBS Hannie Schaft.