Obs Hannie Schaft | Zaandam

De Hannie Schaftschool onderscheidt zich door uitdagend onderwijs waarin het werken met digitale leermiddelen hand in hand gaat met een brede culturele vorming.

Onderdeel van Zaan Primair

Onderzoekend en ontdekkend leren

Missie en visie van de school

De missie en visie van Over de Brug luidt: uitstekend en toekomstgericht onderwijs, waarbij aandacht is voor 21e -eeuwse vaardigheden, natuur en milieu, techniek en cultuur.

Opvoeding en ontwikkeling

Cultuur, techniek en natuur

Thema’s die op de agenda staan…

Kinderopvang en peuterspelen

Integraal Kindcentrum

OBS Hannie Schaft is een Integraal Kindcentrum (IKC) met voor- en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal.

v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream