Obs Hannie Schaft is onderdeel van de Zaan Primair scholengroep

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-zuid.

In het  Meerjarenplan 2020- 2022 zet Zaan Primair haar koers uit op vier hoofdlijnen. De strategische doelen worden uitgewerkt in schoolplannen. Dat doen we bovenschools. De scholen gebruiken hun schoolplan als input voor de jaarlijkse managementovereenkomst.

 

Zaan Primair kiest voor 2019-2023 de volgende prioriteiten gegroepeerd in onderwijskundige hoofddoelen:

 

 

 

  1. Leeropbrengsten verhogen

Doelstelling: alle basisscholen van Zaan Primair voldoen uiterlijk in 2022 aan wettelijk vastgestelde basiskwaliteit zoals beoordeeld door de onderwijsinspectie.

  1. Taal verbeteren

Doelstelling: 85% van de leerlingen van Zaan Primair haalt aan het eind van de basisschool minimaal referentieniveau 1F voor taal en lezen.

  1. Passend onderwijsaanbod voor ieder kind

Doelstelling: Het onderwijsaanbod van Zaan Primair gaat uit van een gezamenlijke basis én biedt voldoende differentiatiemogelijkheden. Er zijn geen thuiszitters.

  1. Toekomstgericht onderwijs

Doelstelling: Als je als leerling een school van Zaan Primair verlaat weet je wie je bent en hoe je je verhoudt tot je omgeving. Iedere school van Zaan Primair geeft invulling aan burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden.