Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan dat zowel de ouders als het personeel van onze school vertegenwoordigt.

Meepraten over het beleid van de school

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. Medezeggenschap in Zaanstad is voor alle openbare scholen centraal geregeld. Er is een medezeggenschapsregelement. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten. De medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. Het bevoegd gezag zal zich bij besluitvormingsprocessen, meestal via de directie, wenden tot de Medezeggenschapsraad c.q. de personeels- of oudergeleding daarvan (PMR en OMR).

De verkiezing van de Medezeggenschapsraad vindt volgens het geldende reglement eens per drie jaar plaats. De MR van onze school telt 8 leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

Het bijwonen van de vergaderingen van de MR is openbaar. Bent u benieuwd wat er allemaal wordt besproken? U bent van harte welkom om bij een MR-vergadering aanwezig te zijn. De vergaderingen staan allemaal aangekondigd in de schoolpraatapp.

Wie zitten er in onze MR?

Marcel Ruiters –  Voorzitter – Ouder locatie In t Veld

Tanja Fenijn – Secretaris – Leerkracht locatie Hannie Schaft

Ellis Sniers – Lid – Leerkracht locatie In ’t Veld

Astrid Veraart – Lid – Leerkracht locatie  locatie In ’t  Veld

Yvette Kok – Lid – Leerkracht locatie Hannie Schaft

Desiree de Witte – Lid – Ouder locatie In ’t Veld

Guluzar Kaya – Lid – Ouder Locatie Hannie Schaft

IJpe Visser – Lid – Ouder Locatie Hannie Schaft

Lees meer over: