Schoolondersteuningsprofiel

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Uw leerkracht en de intern begeleider (IB’er) houden voortdurend vinger aan de pols.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een verplicht document vanwege de wet op het Passend Onderwijs.

Wij beschrijven de populatie van de school en geven aan hoe we als school ons onderwijs inrichten om aan te sluiten bij de populatie.

Ook beschrijven wij hoe we de niveaus van zorg inrichten: onderwijs in en buiten de klas. Onderwijs voor leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere aanbod.