Oudercommissie

De oudercommissie van de Hannie Schaft bestaat uit een groep actieve (klassen)ouders. In overleg met de leraren en de schoolleiding organiseert de oudercommissie alle activiteiten van de school zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de wandeltocht en het Paasfeest.

De Hannie Schaft heeft een actieve oudercommissie, doet u mee?

De oudercommissie werkt samen met de directie, de medezeggenschapsraad en de ouders door o.a. informatie over de activiteiten in de nieuwsbrieven te zetten. Daarnaast helpt de oudercommissie bij diverse andere activiteiten op school.

De activiteiten die de oudercommissie organiseert/meehelpt zijn:

  • Schoolfotograaf
  • Wandeltocht
  • Sint Maarten
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Paasmaaltijd
  • Koningsspelen
  • Kinderkermis
  • Uitdelen en wassen van de korfbaltenue’s
  • Afscheid van groep 8

Subcommissies
De oudercommissie werkt met verschillende commissies waarin samen met het lerarenteam de activiteiten zo goed mogelijk worden voorbereid. Voor een succesvolle uitvoering van de verschillende activiteiten is de oudercommissie afhankelijk van de hulp van de ouders van school. Daarom vragen wij, via de gele brief, regelmatig u als ouder om hulp.

Ouderbijdrage
De activiteiten die wij voor de kinderen op de Hannie Schaft organiseren, worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage bestaat uit een vast bedrag per kind. Deze bijdrage wordt besteed aan de activiteiten zoals u boven kunt lezen. Daarnaast wordt er een deel van de ouderbijdrage door de school besteed aan zaken die niet door het rijk bekostigd worden.

Aan het begin van het jaar krijgen alle kinderen op school een brief mee over deze bijdrage en vragen wij u deze bijdrage over te maken. De penningmeester van de oudercommissie beheert deze financiën en maakt een begroting voor het schooljaar. Deze begroting kunt u ieder jaar op de website van de Hannie Schaft terugvinden.

Elke zes weken vergaderen
Naast het organiseren van de activiteiten komt de oudercommissie elke zes weken bij elkaar voor een vergadering. In deze vergadering wordt de stand van zaken van de verschillende commissies gedeeld, actiepunten opgezet en informatie en vragen met de directie/school uitgewisseld.