De basis en Meer

OBS Hannie Schaft heeft als missie het bieden van uitstekend onderwijs, in de breedste zin van het woord.

Wij stimuleren positief gedrag

Ons team ontwikkelt samen met de leerlingen en ouders een nieuw concept voor sociaal-emotioneel leren. We gaan uit van positieve gedragsverwachtingen en spreken elkaar daarop aan. Deze werkwijze heet SW PBS (schoolwide positive behaviour support). We creëren een veilige omgeving voor kinderen waarin het leren optimaal verloopt en waar gedragsproblemen minder voorkomen.

 

Wij werken aan een gezonde school

 • Leerlingen eten dagelijks op school een gezond tussendoortje: groente of fruit
 • Leerlingen eten een gezonde lunch: brood met beleg
 • Leerlingen drinken water op school. Beter voor de tanden en beter i.v.m. mogelijk overgewicht.
 • Leerlingen bewegen en spelen: spelen 2x per dag een half uur buiten en krijgen 2x per week bewegingsonderwijs. Naschools zijn er leuke workshops over bewegen en gezond gedrag.
 • Leerlingen mogen op hun verjaardag gezond trakteren: één kleine traktatie met niet te veel snoep, liever wel met fruit of kaas.
 • Ons team werkt aan het behalen van het vignet ‘gezonde school’, thema’s Voeding en Welbevinden.
 • Op school is het voedingsbeleid aanwezig. U kunt deze hieronder downloaden.

Leren en werken

 • Vanaf groep 1 werken wij aan uitstekend onderwijs voor onze leerlingen, waarin leren en spelen, opbouw van kennis en vaardigheden voorop staan.
 • In de onderbouw gebruiken we hiervoor Kleuterplein en Kleuteruniversiteit.
 • In de groepen 3-8 Cotan gecertificeerde methodes.
 • Leren lezen: veilig leren lezen, KIM versie (nieuwe methode)De taal coördinator en reken coördinator ontwikkelen samen met het team een doorlopende leerlijn. We vinden het belangrijk dat kinderen leren door samen te werken, ze kunnen veel van elkaar leren. Ook werken we regelmatig groepsdoorbroken, bijvoorbeeld in rekencircuits en tijdens creatieve middagen.
 • Taal en rekenen in groep 5-8: deze vakken worden digitaal uitgevoerd. De leerkracht geeft instructie en de leerlingen maken de oefeningen op hun eigen Chromebook, via het systeem Snappet.