Cultuur in projectonderwijs

In het schoolplan 2019-2023 staat: Profiel techniek, cultuur en natuur

Hannie Schaft gaat meer doen met techniek, cultuur en natuur, o.a. door de nieuwe methode Blink. In de jaarplanning worden schoolbrede projecten opgenomen waarin een van deze waarden centraal staan. Techniek is een vak dat in bijna alle lessen terugkomt, ook als het om cultuur of natuur gaat.

Wat staat er op het programma voor 2021-2022

De schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 waren corona-jaren; plotseling mocht er in en om school heel veel niet meer. Hierdoor moesten wij als school onze focus verleggen naar de primaire onderwijstaak: lesgeven in de basisvakken taal en rekenen. Het lukte om de meeste leerlingen voldoende vooruit te laten gaan, maar, het waren wel wat saaie jaren.

In het komend jaar willen we cultuur, techniek en natuur weer terug op de agenda hebben.

Hannie Schaft wordt een CMK school. CMK staat voor Cultuur Met Kwaliteit.

Cultuurthema’s komend schooljaar:

Beeldende vorming: in alle groepen worden beeldende vormingslessen gegeven. Deze lessen hangen samen met thema’s in de groep, vanuit Blink of Kwink, of een andere methode. Als methode gebruiken we ‘Laat maar zien’. In de kleutergroepen worden ook de thema’s van Kleuteruniversiteit gebruikt voor beeldende vorming.

Dansen: Voor het thema dans krijgen we ondersteuning van vakspecialisten. Hopelijk kunnen we na de lessen ook weer ouders uitnodigen voor een voorstelling in de school.

We gaan op pad: dit jaar gaan de oudere groepen een bezoek brengen aan de Stadsschouwburg in Amsterdam. Voor jongere leerlingen komen er voorstellingen in de school of in het mooie theater van Fluxus.

Jaarlijks werkt Hannie Schaft mee aan de Hannie Schaftherdenking op 8 maart.  De leerlingen bereiden presentaties voor en schrijven pamfletten of gedichten. In deze tijd les over de vele aspecten van WOII.

Techniek

De methode Blink (groep 3 t/m 8) is dekkend voor techniekonderwijs in de basisschool. In de lessen ook veel onderwijs over natuur en milieu.

Groep 7 neemt deel aan Petz Zaanstad; een groot techniekspektakel.

We organiseren een projectweek over de ruimte.

Natuur

Groep 7/8 doen mee met schooltuinlessen.

Alle groepen bezoeken een keer de kinderboerderij of de Heemtuin.

Leerlingen van de hogere groepen helpen regelmatig mee in de groene tuin achter de school. Een kleine oase van groen en rust.