Cultuur in projectonderwijs

In het schoolplan 2019-2023 staat: Profiel techniek, cultuur en natuur

Hannie Schaft gaat meer doen met techniek, cultuur en natuur, o.a. door de nieuwe methode Blink. In de jaarplanning worden schoolbrede projecten opgenomen waarin een van deze waarden centraal staan. Techniek is een vak dat in bijna alle lessen terugkomt, ook als het om cultuur of natuur gaat.

Het Cultuuronderwijs op onze school 

Onze school is een CMK school. CMK staat voor Cultuur met Kwaliteit. Vanuit Fluxus Zaanstad is er een cultuurexpert aan onze school gekoppeld die ons helpt met het verrijken van ons onderwijsaanbod op het gebied van Cultuur. 

 Tot 2025 maken wij gebruik van de CMKIII subsidie. Met deze subsidie zorgen we voor meer kwaliteit binnen onze cultuurlessen door bijvoorbeeld het inhuren van vakdocenten. 

 Het cultuuronderwijs op onze school komt terug in verschillende vakken: Techniek, Geschiedenis, Natuur, Creatief, Drama en Muziek. 

 Voor Techniek, Geschiedenis en Natuur gebruiken wij de methode Blink. Hiermee gaan we vakoverstijgend te werk en wordt gewerkt aan de hand van 21e-eeuwse vaardigheden.

 De creatieve lessen geven wij vorm door onder andere de methode Laat Maar Zien in te zetten. Bij deze methode ligt de nadruk vooral op het creatieve proces en minder op het eindresultaat. 

 Wij zijn als Zaan Primair school gekoppeld aan het Cultuurmenu van Fluxus. Dit betekent dat elke groep per schooljaar twee activiteiten vanuit het Cultuurmenu aangeboden krijgt. Denk hierbij aan workshops, voorstellingen en musea bezoeken. Per schooljaar staan er twee andere domeinen centraal, bijvoorbeeld Erfgoed, Theater, Dans en Beeldend.  

Jaarlijks werkt Hannie Schaft mee aan de Hannie Schaftherdenking op 8 maart.  De leerlingen bereiden presentaties voor en schrijven pamfletten of gedichten. In deze tijd gaan de lesen over de vele aspecten van WOII. 

Bij het Natuuronderwijs kiest iedere groep twee activiteiten per schooljaar van het lesaanbod van Natuur en Milieu Educatie Zaanstad. Dit zijn bijvoorbeeld uitstapjes naar de kinderboerderij, de Heemtuin, het Natuurmuseum of projecten in de school als vlinderkweekkasten, wandelende takken en champignons kweken.