Aanmelden nieuwe leerling

De overstap naar de basisschool is een belangrijk moment in het leven van uw kind. Met de juiste schoolkeuze legt u de basis voor de toekomst van uw kind.

Kiest u voor basisschool Hannie Schaft? Dan kunt u een afspraak maken met een van de directieleden, telefoon 075 – 616 6169 of via mail info@obshannieschaft.nl.

Informatiegesprek en rondleiding

Tijdens een eerste informatiegesprek vertellen we u over onze school en het onderwijs. Ook krijgt u informatie over de plaatsing en het wennen van kinderen. Op Hannie Schaft hebben we dit schooljaar 3 kleutergroepen 1-2 en 1 kleutergroep 2-3. Ook is er een instroomgroep waar leerlingen van 4 geplaatst worden, zodra de reguliere groepen vol zijn. De instroomgroep is gevestigd op de andere locatie van Over de Brug, op obs In ’t Veld (Rosmolenstraat 103).

U krijgt ook een rondleiding door de school, zodat u kunt zien hoe wij in de dagelijkse praktijk met onze leerlingen werken.

U krijgt zes weken, voordat uw kind 4 jaar wordt, bericht thuis. U kunt vervolgens vijf wenafspraken maken met de leerkracht.
Mocht uw kind al op school zitten, maar maakt hij/zij een tussentijdse overstap (door bijvoorbeeld een verhuizing) naar onze school, dan went het kind meestal één dagdeel.

Hiernaast kunt u een informatieboekje downloaden voor nieuwe kleuters.