Jaarkalender

De jaarkalender vindt u terug op de voorpagina van deze website, maar ook in onze school app.
Wij hebben zoveel mogelijk activiteiten die we al gepland hebben opgenomen. Zo kunt u rekening houden
met vakanties, studiedagen en andere dagen waarop er iets speciaals is op school.

Omgekeerd oudergesprek

Begin september heeft u de mogelijkheid om in een gesprek kennis te maken met de leerkracht van
uw kind. Wij willen dan graag van u weten hoe het met uw kind thuis gaat; hier gebruiken we een
speciale vragenlijst voor.

NSCCT
Een nieuwe toets die per klas afgenomen wordt bij leerlingen in groep 5, 6 en 7. Uit de toets komen
gegevens die we nodig hebben voor de prognose voor het Voortgezet Onderwijs. Ook kunnen we
zien of leerlingen onderpresteren op school.

Collecte voor het goede doel

Elke twee maanden houdt een van de bovenbouwgroepen een collecte voor een zelfgekozen goed doel. De leerlingen presenteren hun goede doel in de andere groepen en halen geld op. Een mooie manier van burgerschapsvorming.

Ondersteuningsteam
Om de 6 weken bespreken we met leerkrachten, zorgcoördinator, directie en specialisten,
leerlingen waar wij zorg over hebben. Natuurlijk worden de ouders hier ook voor uitgenodigd.

 

Calamiteitendag

Iedere school moet van de Inspectie 1 dag in reserve hebben voor als de school door een
noodsituatie een extra dag gesloten wordt. Deze dag is in principe vrij. Indien we moeten sluiten
voor een calamiteit vertellen wij natuurlijk direct aan de ouders dat de school op de laatste dag
voor de vakantie toch open gaat.