Leerplicht

Vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, is het door de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Als ouder/verzorger moet u uw kind inschrijven op een school en zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.
Voor meer informatie, zie onderstaande verwijzingen.