Jaarverslag

Het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en het jaarverslag zijn wettelijke documenten waarmee obs Hannie Schaft jaarlijks verantwoording aflegt aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de ouders.